Комунальний дошкільний навчальний заклад № 31 м. Макіївка
Методична робота

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психоголо-педагогічної літератури, інструктивно- методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід.

    

      В наявності нормативно-правові та інструктивно-законодавчі, концептуальні, урядові документи, наукова література, всі періодичні видання з дошкільної освіти: - Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;

 

 •  Конвенція про права дитини;

 •  Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»;

 •  Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;

 •  Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;

 • Концепція громадського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

 •  Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному             навчальному закладі»;

 •  Інструктивно-методичний лист «Організація та зміст навчально-виховного процесу в    дошкільних навчальних закладах»;

 •  Інструктивно-методичний лист «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;

 •   Концепція екологічної освіти України;

 

 •  Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для    дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах, тощо.
 • Річний план роботи дошкільного закладу складено на основі глибокого аналізу, зробленого за минулий рік; комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження. В роботі педколективу впроваджуються (педради, семінари-практикуми, консультації, ділові ігри, практичні конференції, міні тренінги).Так за планом навчально-виховної роботи проводяться:
 •  
 •    ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ  - «Підсумки роботи педагогічного колективу за 2011/2012 н.р. Обговорення та затвердження                                         плану роботи на 2012/2013 н.р.».
 •                                  
 •                                     -  Обговорення ідеї та мети проекту «Формування толерантності у дітей  дошкільного віку».
 •                                   
 •                                     - «Вимоги до організації життєдіяльності дитини у дошкільному закладі (згідно з вимогами                                                 програми «Я у Світі».
 •                                  
 •                                     - «Забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дошкільнят - основний орієнтир
 •                                         у формуванні здорової життєздатної, компетентної особистості».
 •  
 •  
 •    СИМІНАРИ   - «Характеристика, особливості та способи створення розвивального середовища за базовою
 •                           програмою «Я у Світі».
 •                     
 •                       - «Помилки та труднощі в організації спілкування з батьками».
 •                      
 •                       - «Темперамент дитини. Індивідуальний добір виховних прийомів».
 •  
 •  
 •    КОНСУЛЬТАЦІЇ   - «Портфоліо дошкільника як інструмент комплексної діагностики».
 •                            
 •                               - «Сучасні вимоги до програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти в Україні».
 •                            
 •                               - «Арт – терапія як засіб збереження психічного здоров’я та розвитку творчості людини».
 •  
 •  
 •     КРУГЛИЙ СТІЛ - «До дитячої самоповаги – з особливою увагою».
 •  
 •      
 •     ДІЛОВА ГРА - «Інтерв’ю про толерантність».
 •  
 •    У координації методичної роботи закладу активну участь бере творча група, яка відповідно до річного плану працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з дітьми.
 •  
 •    У 2012-2013 н.р. творча група працює над проблемою "Формування толерантності у дітей дошкільного віку".
 •  
 •    Спрямованість проекту: - поширення ідей толерантності та практичного досвіду їх формування в умовах
 •                                             дошкільного навчального закладу.
 •                                                                                                
 •    Учасники проекту: - адміністрація дошкільного навчального закладу;
 •  
 •                                  - вихователі; 
 •  
 •                                  - діти;
 •  
 •                                  - батьки.
 •  
 •  
 •    Мета проекту: - забезпечити умови для формування та розвитку толерантної самосвідомості дошкільника.
 •  
 •  
 •    Завдання проекту: - виявити умови ефективності формування та розвитку толерантної самосвідомості
 •                                     дошкільника;
 •  
 •                                   - виховувати у дошкільників позитивне ставлення до людей з обмеженими можливостями;
 •  
 •                                   - учити дітей конструктивних форм розв'язування конфліктних     ситуацій; 
 •  
 •                                   - стимулювати інтерес до творчості та мистецтва різних національностей;
 •  
 •                                   - сприяти встановленню тісних контактів, доброзичливих взаємин між дітьми, дітьми та
 •                                     батьками, педагогами та батьками;
 •  
 •                                   - створити сприятливі умови для формування у дітей навичок толерантної поведінки;
 •  
 •                                   - розвивати професійну та особистісну толерантність вихователів та батьків.
 •  
 • Планування освітньо-виховної діяльності з дітьми дошкільного віку здійснюється
 • згідно вимог листів міністерства освіти і науки України "Планування роботи в
 • дошкільних навчальних закладах", про організацію роботи з дітьми дошкільного віку
 • "Я у Світі".
 •    У ДНЗ на високому рівні здійснюється виконання державних вимог щодо рівня розвитку виховання та навчання дітей дошкільного віку.
 •    Педагогічний колектив працює в системі особистісно орієнтовної освіти. в якій навчання, виховання та соціалізація є єдиним процесом, що розвиває особистість та адаптує її до навколишнього світу. Всі структурні компоненти нової моделі системи
 • навчально-виховної роботи спрямовані на створення умов для самореалізації особистості дітей у різних видах діяльності. 
 •        Методична робота дошкільного закладу організовується та спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій. 
 • В наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріал семінарів, свят та передового досвіду вихователів.
 •  Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому педагоги ДНЗ № 31 приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.
 • У нашому дитячому садку під керівництвом завідуючої, вихователя – методиста та контролем старшої медичної сестри приділяється значна увага організації фізкультурно – оздоровчої роботи. З дітьми проводяться оздоровчі заходи: ранкова гімнастика, фізкультура на свіжому повітрі, дихальна гімнастика, вправи для профілактики та корекції порушень постави та стопи, пальчикова гімнастика, крапковий масаж, дозовані сонячні ванни та водні процедури під час літнього оздоровлення. Всі ці домінуючі ідеї обговорюються та вивчаються у колективі працівників дошкільного закладу на педагогічних радах, на групових та загальних батьківських зборах, під час семінарів – практикумів, консультацій та годин педагога.
 •  
 •      Пізнавальний розвиток :  природа, предметне середовище, життя людей, відношення до себе.
 •  
 • *       Заняття ( логіко-математична діяльність, грамота, художня література, мовленевий розвиток).
   
 • *       Гра ( різні види гри).
   
 • *      Конструювання ( моделювання, схеми, ліплення, аплікація і тд.).
   
 • *       Праця.
   
 • *     Експериментально-дослідницька діяльність.
   
 • *      Спостереження.
   
 • *       Бесіди.
   
 • *       Індивідуальна робота.
 •  
 • Физичний розвиток: фізкультурно-оздоровча робота  (ранкова гімнастика, фізичні вправи, фізкультхвилинки,  гімнастика пробудження, спортивні ігри, розваги,спортивні свята), загартовування, гігієна, статеве виховання, безпека життя, здоров'я і хвороба, валеологія.
 •  
 • *      Заняття.
   
 • *       Спостереження.
   
 • *      Пошуково-дослідницька діяльність.
 • *       Праця.
   
 • *       Експериментування.
   
 • *       Гра (рухова, народна, хороводна).
   
 • *       Індивідуальна робота.
 •  
 •  
 •      Соціально-моральний  развиток:  
 •  
 • *       Заняття.
   
 • *       Художня література.
   
 • *       Бесіди. 
 • *       Вирішення проблемних ситуацій.
   
 • *       Моделювання. 
 • *       Робота з картиною. 
 • *       Спілкування. 
 • *       Самостійна діяльність. 
 • *      Гра (всі види гри). 
 • *       Театралізація. 
 • *       Індивідуальна робота.
 •  
 •       Емоційно-ціннісний розвиток:  через природу, людей, рукотворний мир предметів, речей, твори мистецтва,відношення до себе).
 •  
 • *      Заняття. 
 • *      Бесіди. 
 • *      Розглядання ситуацій.
   
 • *      Моделювання. 
 • *      Художня література. 
 • *      Гра(всі види гри). 
 • *      Праця(всі види праці). 
 • *      Театралізація. 
 • *      Психогімнастика.
   
 • *      Спостереження. 
 • *      Індивідуальна робота. 
 • *      Народознавство.
 •  
 •  
 •       Мовленнєвий розвиток:  розвиток фонематичного слуху, звукової культури мови,   літературної мови, збагачення словникового запасу, розвиток граматичних навиків, комунікативної мови, елементів грамоти,робота з дитячою книжкою(природа, предметний світ, світ гри, світ мистецтва, сім’я, родина, інші люди, людство, Я-фізичне, Я-моральне)
 •  
 • *       Заняття (різні види мовленнєвих занять). 
 • *      Спостереження. 
 • *      Бесіди. 
 • Створення ситуацій. 
 • *      Робота з картиною.
   
 • *      Художня література. 
 • *      Вирішення проблемних ситуацій.
   
 • *      Рассуждения.
   
 • *      Роздуми.
 • *      Ігри різного типутипа (кросворди, шаради, ребуси іт.п.).
   
 • *      Словесні вправи. 
 • *      Складання сценаріїв за міні-творами, міні-віршами, об’єднання переказу з малюванням, спостереженням,руховою активністю.
 •  
 •  
 •            Художньо-естетичний розвиток:малювання, аплікація, ліплення,  конструювання, художня праця та нові види образотворчої діяльності (архітектурно-художній дизайн, моделювання одягу, прикраси).
 •  
 •  
 •        Образотворча діяльність:
 •  
 • *     Заняття.
 • *     Конструювання одягу ляльці.
 • *     Розповідь.
 • *     Читання художньої літератури
 • *     Розваги, вікторини, конкурси.
 • *     Прикрашання приміщення, декоративне оформлення інтер’єру (лялькового, дитячого, дорослого),ігрової кімнати.
 • *     Сюжетно-рольові ігри.
 • *     Дидактичні ігри.
 • *     СХД.
 • *     Бесіди.
 • *     Створення багатопланових архітектурно-художніх композицій.
 • *     Проекти (проектні задуми).
 • *     Спостереження.
 • *     Ігрові вправи.
 • *     Експериментування  (з ізоматеріалом).
 • *     Хвилинки краси.
 • *     Екскурсії
 • *     Обстеження.
 • *     Індивідуальна робота.
 •  
 •  
 •       Музична  діяльність:                                  
 •  
 • *     Заняття.
 • *     Самостійна діяльність
 • *     Музичні ігри.
 • *     Ігри-драматизації.
 • *     Гра на музичних інструментах.
 • *     Індивідуальна робота.
 •  
 •  
 •        Художня  діяльність:
 •  
 • *      Заняття.
 • *      Читання, слухання, розповідання, вивчення, складання.
 • *      Всі види усної народної творчості.
 • *      Сюжетно-рольові ігри (за мотивами творів).
 • *      Народна гра.
 • *      Ігри мовленнєвого характеру.
 • *      Ігри драматизації (за сюжетами творів).
 • *      Бесіди.
 • *      Індивідуальна робота.
 •  
 •  
 •        Театралізована діяльність:
 •  
 • *      Всі види театрів (пальчиковий, настільний, драматичний, ляльковий, театр іграшок, тіньовий, театр картинок).
 • *      Самостійна діяльність.
 • *      Бесіди.
 • *      Обговорення.
 • *       Спостереження.
 • *      Індивідуальна робота.
 •  
 •  
 •      Креативний розвиток: в природі, спілкування з людьми, спостереження за собою.
 •  
 • *       Досліди.
   
 • *       Есперименти.
   
 • *      Заняття.
   
 • *       Проблемні ситуації.
   
 • *      Різні завдання, доручення.
   
 • *      Праця (всі види праці).
   
 • *      Самостійна діяльність (з умовою створення відповідного середовища).
   
 • *      Самостійні ігри.
   
 • *      Конструювання.
   
 • *      Ігри різного типу ( розвиваючі, дидактичні, настільно-друковані, сюжетно-рольові).
   
 • *      Індивідуальна робота.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ПРІОРІТЕТНІ  ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ РОБОТИ

 

* Створення розвивального середовища для успішного особистісного розвитку кожної дитини

 

* Розвивати активну розумову діяльність дітей шляхом удосконалення методів

і прийомів подання знань, дидиктичного матеріалу, створення атмосфери зацікавленості;

 

* Формувати навички здорового способу життя, свідомого ставлення до власного

здоров"я засобами фізкультурно-оздоровчої роботи;

 

* Інтеграція родинного і суспільного виховання