Комунальний дошкільний навчальний заклад № 31 м. Макіївка
Сторінка музкерівника

У цікавий світ музики запрошує дошкільнят музичний керівник

Клименко Світлана Федорівна.

 

  Вона знайомить дітей з класичною музикою, з українськими обрядами. святами.

Алгоритм компетентності дошкільника у світі музики

 

  • Співи;

 

  • Музичні ігри;

 

  • Дидактичні святкові ранки;

 

  • Музичні рухи;

 

  • Слузання;

 

  • Дитяча творчість;

 

  • Художньо практична діяльність;

 

  • Обізнанність дитини з творами мистецтва.

 

 

 

НАШ ДЕВІЗ:

 

"Ввести дитину в світ музики з радістю та посмішкою",

бо з усіх почуттів краще за все впливає на розвиток здібностей дитини радість. Дитина найохочіше віддається цьому почуттю, і душа її відкрита для виховного впливу.

 

Наша задача поступово збагачувати музичне виховання духовним змістом, підготувати дитячий розум до створення емоційно-позитивного настрою, розуміння багатства навколишнього світу та місця музики в ньому.

 

 

 

              МУЗИКА – могутній засіб всебічного розвитку    дитини, формування її духовного світу. Вона розширює її кругозір, знайомить з різноманітними явищами, збагачує почуттями, викликає радісні переживання, сприяє вихованню правильного ставлення до навколишнього світу. Залучення до музики активізує сприймання, мислення та мову, виховує високий естетичний смак, розвиває музичні здібності, уяву, творчу ініціативу, всебічно впливає на її розвиток. Проведення у повсякденному житті музично-дидактичних ігор, які розучуються дітьми на музичних заняттях, сприяє музичному розвитку, дає змогу дітям вправляти у розрізненні музичних звуків за тембром, висотою, ритмом, динамікою, за їх напрямком і характером.

     Однією з основоположних цілей сучасного суспільства є формування особистості, що має розвинену духовність, основи якої закладаються ще в дошкільному віці. Важливу роль у духовному становленні особистості відіграє музика. “Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду від неї”, - писав В. Сухомлинський. Він же наголошував: “Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання , по суті , є основою емоційної, естетичної, моральної культури”.

 

     Серед предметів естетичного циклу музика найбільше стимулює до творчої діяльності, сприяє формуванню пізнавальних та емоційно – мотиваційних функцій, розвитку творчого мислення, здібностей, комунікативності, а також позитивних якостей характеру: систематичності, працьовитості, наполегливості у досягненні мети. Музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій людини. Вона дає людині поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Це внутрішнє відчуття та переживання викликає бажання передавати музику в дії, міміці, жестах, рухах, співі, грі, створювати нові художні образи. Музика, особливо співи, поліпшують мову дітей. Співаючи , діти змушені протяжно вимовляти слова, що формує чітку вимову, сприяє правильному засвоєнню слів. Крім того, слова в пісні підпорядковані певному ритму, що також допомагає вимові важких звуків і складів. Музика – могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини. Першоджерелом музики є не тільки навколишній світ, а й сама людина, її духовність, мислення і мова. Музичний образ по-новому розкриває перед людьми особливості предметів і явищ дійсності. Увага дитини немовби зосереджується на предметах і явищах, які в новому світлі відкрила перед нею музика, і її думка малює яскраву картину, а ця картина проситься в слово. Дитина творить словом, черпаючи в навколишньому світі матеріал для нових уявлень і роздумів. Тому музичне виховання є могутнім засобом, який сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості.

 

 

 

 

МУЗИКА В ЖИТТІ ДИТИНИ

 

1. Використовуйте музичний матеріал в процесі заучування віршів. Спосіб запам`ятовування віршованих текстів на фоні спеціально дібраного музичного супроводу мобілізує увагу дитини, допомагає швидше запам`ятати, а пам`ять отримує додаткове тренування.

 

2. Корисно за допомогою музичного фону створити в уяві дітей образи природи або об`єктів предметного світу. Наприклад, голоси птахів, журчання водички, шелест листя.

 

3. Доцільно супроводжувати процес образотворчої діяльності дітей музичними фрагментами, які стануть відправною точкою для фантазії, для пробудження переживань і думки пожвавлять візуальні образи.

 

4. Під час проведення ранкової зарядки або інших фізичних вправ музика буде гарним помічником для розвитку рухової активності, почуття ритму та розвитку слуху дитини.

 

5. Частіше слухайте з дітьми твори всесвітньої класичної музики.

 

6. Виховуйте любов та повагу до рідної країни на кращих зразках української народної пісенної творчості.

 

7. Не навантажуйте слух дитини довготривалим прослуховуванням диско –, поп –, рок – , техномузики.

 

8. Частіше залучайте дітей до гри на дитячих музичних інструментах та іграшках з метою розвитку почуття ритму, музичного слуху та дрібної моторики рук.

 

9. Співайте разом з дітьми пісеньки, поспівки, потішки, колискові.

 

10. Намагайтесь добирати музичний матеріал, доступний для сприйняття дитини.